Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Rolf Zerfass: Emberséges lelkipásztorkodás. A lelkipásztorkodásban működő papok és világiak lelkisége

A könyv elsőként a lelkipásztorokhoz szál. Tapasztalataikat segíti újra átgondolni, amelyekre a betegágy és telefon mellett, gyűléseken és családlátogatáskor, oktatás vagy éppen nyaralás közben tettek szert.
Olyan lelkiséget igyekszik bemutatni, amely egyházias és kiegyensúlyozott. Azaz: egyszerű, valósághű és éppen ezért bírálható. Mikor egyszerű a lelkiség? Amikor átfogja a lelkipásztori tevékenység különböző területeit és egyesíti azokat a lelkipásztor személyiségében. Valósághű, ha nem idegenít el a mindennapi lelkkipásztorkodástól; ellenkezőleg, mindjobban bevezet abba. Más szóval segít bennünket, hogy az adott lelkipásztori feladatokat pontosabban észrevegyük és elevenebben, nagyobb kíváncsisággal és higgadtsággal át is éljük. Végül bírálható, ha nem igyekszik ájtatos szólamokkal „leszerelni” az ellentétes tapasztalatokat, hanem kész változtatni önmagán az új ismeretek alapján. A lelkiségnek ugyanis „hasznosnak” kell lennie.
A könyv tárgyal a papok és világiak közös lelkiségéről a lelkipásztori szolgálatban. A pap ugyanis ma már egyetlen területen sem képes egyedül és eredményesen dolgozni. Ahol viszont a papok és világi hívők (főhivatásúan vagy önkéntesen szolgáló férfiak és nők) együttműködését komolyan vették, ott olyan tapasztalatokra tettek szert az utóbbi években, amelyek háttérbe szorítják a lelkiség régi, „rendekre” összpontosító szemléletét. A közös út ugyanis sokkal fontosabb, mint a kiindulópontok különbözősége; a meglepő közös eredmények jelentőségtéljesebbek, mint a különféle felhatalmazások.
„Az Egyház útja az ember“ (Redemptor hominis). Így szövegezte meg a sorsdöntő felfedezést II. János Pál pápa. A könyv címe ezért nemcsak jelzi a lelkipásztorkodás egyik vonzó oldalát, hanem megadja végső teológiái mércéjét is: Az ember emberré válását Isten színe előtt! Hisz éppen ezért lett emberré az Isten. Ennek megvalósítását szolgálja a lelkipásztorkodás. Ehhez kellenek az olyan lelkipásztorok, akik maguk is emberék: emberséges emberek.

A mű fejezetei:
I. Lelkipásztorkodás mint vendéglátás (1. Az emberi szempont; 2. A teológiai szempont; 3. A gyakorlati szempont)
II. A pap emberi helyzete napjainkban (1. Témánk súlya; 2. Tünetek; 3. A megoldás ára; 4. Lépések a szabadság felé; Utóirat: Az első visszhang)
III. Papok és világiak a lelkipásztorkodásban (1. Új lelkipásztori szolgálatok; 2. Az egyházi gyakorlat mércéje: Jézus érintkezési stílusa [Lk 19,1-10]; 3. Miben áll a lelkipásztorkodás?; 4. A papok és a lelkipásztorkodó laikusok közös lelkisége)
IV. Lelkipásztor, a megsebzett orvos (1. Ki a lelkipásztor?; 2. Messiási legenda a megsebzett orvosról; 3. Gyakorlati következtetések lelkipásztorok kiképzésére)
V. Ki az illetékes az igehirdetésre? (1. Bibliai szemléltető minta [Iz 50,4-7]; 2. „Illetékesség” a társadalomtudományokban; 3. A hagyomány hangja; 4. Igehirdetés és küldetés)
VI. A keresztelési oktatás terhe (1. A katekéta nehézségei; 2. Nehézségek a hallgatóság miatt; 3. A helyzetből adódó zavarok; 4. Összefoglalás)
VII. Uram, küldd le bölcsességedet, hogy munkámban velem legyen és segítsen (Elmélkedés a Bölcsesség könyve 9. fejezetének 1-11. verséről – Teológiai hallgatók számára)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1986 | Oldalszám: 126 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |