Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Radnai Tibor (össz.): Boldog Lipót atya. Mandich Lipót kapucinus – a gyóntatás és a keresztény egység apostola

A kapucinus Lipót atya mindössze 135 cm magas, hibás beszédű, nehézkes mozgású, vézna, beteges emberke volt. De éles elme és erényekkel gazdagon ékes lélek: szent. Lipót atya korunk szentje: századunkban élt (a XX. században) és századunkban emelték oltárra. Lipót atya korunk szentje: mint fáradhatatlan gyóntató századunk emberére árasztotta nagy-nagy bőséggel Isten megbocsátó irgalmát. Lipót atya főképpen azért korunk szentje, mert XXIII. János pápát és a II. Vatikáni Zsinatot jóval megelőzve és rendkívüli isteni küldetésre imájával, munkájával és hősies önfeláldozással lankadatlanul fáradozott századunk nagy célkitűzésén, a szétszakadt kereszténység egyesítésén.
Ötven évi áldozatos papi szolgálata gyóntatószobácskájának rejtekén pergett le. Alig ismerték. Még rendtársai se tudták, csak néhányon sejtették, hogy szent él közöttük. Sokan szeretnék tudni, mégis hogyan terjedt el olyan gyorsan a köztudatban, hogy Lipót atya szent? Erre a kérdésre ad feleletet a könyv.

A könyv tartalma:
1. Úton az apostoli szolgálat felé (A gyermek; Szent Ferenc fia; A jelölt; Az újonc; A főiskolai hallgató; A fenséges Isten papja; Az engedelmesség útján; A rendi ifjúság nevelője; Az Úr akarata)
2. Erényei (A hit; A remény; Istenszeretet; A jámborság; A Szűzanya iránti tisztelet; A felebaráti szeretet; Mindent a lelkekért; Az alázatosság)
3. Kegyelmi ajándékai (A szerzetesi hivatás; A jövőbe látás; A családi szeretet ápolója; Apostoli küldetése)
4. Karizmás gyóntató (Adottság és felkészülés; Olvas a lelkekben; A tanács ajándéka; Lelki erőssége; Szelídsége; Főhivatása a gyóntatás; Csodálatos megtérések)
5. A jóbarát
6. A jubiláns
7. A keresztúton (Betegeskedés a kolostorban; A kórházban; Utolsó megpróbáltatása; Három levele, utolsó órái; Temetése)
8. Az igaz örökre emlékezetben marad
9. Boldoggáavatása
10. Lipót atya néhány levele
11. Imameghallgatások
12. Függelék (Első lépés szenttéavatása ügyében; Kilenced Boldog Lipóthoz)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1977 | Oldalszám: 176, [8 képmelléklet] | Méret: 16x12 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 20 MB |