Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Jézus és az Egyház Anyja

Az Isten dicsősége Jézus Krisztusban jelent meg közöttünk. De Jézus kilétét, életét, küldetését nem érthetjük meg igazán Mária nélkül. Ezért hangsúlyozza Szent Pál egyik első levele: „Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született” (Gal 4,4). Ezért emeli ki a negyedik evangélium, hogy Jézus anyja ott állt a kereszt tövében, amikor az Úr megdicsőült (Jn 19,25). Ezért vési szívünkbe az Egyház első krónikása, hogy az apostolok „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával” (ApCsel 1,14). Ezért emlékeztet II. János Pál: „Jézusnak a keresztről elhangzott szavai azt jelentik, hogy az Egyházban és az Egyházon keresztül — akit János szimbolizált és képviselt — új folytatásra talált annak anyasága, aki Őt magát szülte. Akit Krisztus mint kegyelemmel teljeset vezetett be misztériumába (vagyis, hogy anyja, Isten szent szülője lehessen), az — az Egyház által mint „az asszony” marad jelen ebben a titokban, akit az üdvtörténet elején a Teremtés könyve (Ter 3,15), a végén pedig Szent János apostol jelenéseinek könyve (Jel 12,1) nevez meg. A szenthagyomány kijelentései jelzik, a Gondviselés terve volt, hogy Mária istenanyasága kiterjedjen az Egyházra: Máriának az Egyházra kiterjedő anyasága, visszfénye és folytatása az Istenfiát átölelő anyaságának” (Redemptoris mater, 24).

Máriát dicsérni, Hívek, jöjjetek! — zengi sürgetően az ősi magyar ének. Az igazi tisztelet és dicséret helyes ismeretet és találó értékelést tételez fel. Ez a tanulmánykötet a Mária-tiszteletet több irányból mutatja be.
Hans Urs von Balthasar: Mária az Egyház tanításában és áhítatában
Joseph Ratzinger: Sion leánya. Az Egyház hite Máriáról – Elmélkedések
Franz Courth: Mi az Egyház tanítása a Mária-jelenésekről?
Constantin Pohlmann: Téged dicsér minden nemzedék. Májusi elmélkedések a Szűzanya hálaénekéről
Hitter József: Bibliás szentolvasó az élő Egyházért


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1987 | Oldalszám: 136 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 9 MB |