Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Jálics Ferenc: Testvéreink hite

Ez a könyv a szerző húsz évi lelkipásztori munkájának a gyümölcse. Ez alatt felfedezte azt a magatartást, amely legkönnyebben felébreszti az embertárs hitét. Ezt az apostoli magatartást ismerteti ebben a műben. A hit sugárzásának persze nem ez az egyetlen módja. Az életnek sok oldala van. Mások másféle tapasztalatokat gyűjthettek, és másképpen sikerült nekik hitüket embertársaikkal megéreztetni.
Nem szervezési vagy eljárási módszerről van szó. Egy sokkal bensőségesebb valóságra mutat rá: arra a magatartásra, arra a mentalitásra, amelynek magva az embertárs tisztelete és elfogadása. A hit akkor növekszik, amikor a lóról leszállva testvéri kapcsolat alakul ki, nem pedig amikor másokat kioktatunk vagy „tanítunk”. A Jézus Krisztusban való hit nem oktatás által terjed, mint a tudomány, hanem jó emberi kapcsolatokon alapuló légkörben, közvetlen érintkezés által. Az Üdvözítőbe vetett hit felébresztéséhez az emberi kommunikáció gördülékenysége szükséges.
A könyv célkitűzése ennek a magatartásnak az ismertetésére szorítkozik. Elsősorban azoknak szól, akik hitüket embertársaikkal közölni szeretnék. De ezenfelül minden jóakaratú embert is érdekelhet, mert általános érdekű emberi tapasztalatokat tartalmaz. Ez utóbbi főleg az emberi kapcsolatokra vonatkozik. Ez a könyv gyakorlati útmutató, rámutat az itt tanácsolt magatartás elsajátításához szükséges eljárásra.

A könyv fejezetei:

I. A megértésre vezető úton

II. Az önállóság növekedésének elősegítése (Az „én” és az embernek önmagáról alkotott képe; Hogyan lehet az önállóságot elősegíteni?; Milyen magatartás kedvez a másik önkifejezésének és önállóságának?)

III. A megértés gyakorlása (A felelet általános jellegzetességei; A válasz konkrét formái; A visszatükröző felelet szerepe a párbeszédben; Tanácsok)

IV. A tanúságtétel (Az élmények kifejezése; Tanúságtétel a hit tanításában; Elmélkedés és a tanúságtétel légköre; Tanácsok)

V. Néhány beszélgetés (A túlbuzgókkal; A szenvedélyesekkel; Beszélgetés a szenvedőkkel; A keresőkkel; A csend; A szónok)

VI. Képesség a közösségi munkára (A közösségi öntudat megteremtése; A célkitűzés; A vezetés dinamikája; Az összejövetel három mozzanata; Háromféle stílus)

VII. Szívünkkel áldani


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1979 | Oldalszám: 143 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |