Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni!

Az ima aktuális téma. Nagy az érdeklődés iránta. Egyrészt tagadhatatlan, hogy sokan keresik a nekik megfelelő imamódot, másrészt viszont nem találnak megfelelő irányítást. A keresztény nép vágyik valami után, amit tanítómesterei még nem tudtak hozzáférhetően megfogalmazni. A könyv egyszerű és világos gyakorlati útbaigazítást ad az imához, a mai, hajszolt élet közepette is alkalmas imamódok által tanít az Istenhez közeledni. Összképet nyújt a különböző imaformákról, és minden imamód értékét és határát kifejti. Élete folyamán az ember mindegyiket alkalmazza. Ezek az imamódok a maguk idejében hasznosak, de egyikben sem szabad elakadni, hanem tovább kell haladni és növekedni. Az imában növekedni annyit jelent, hogy az Istennel egyre egyszerűbb, természetesebb és ezért sokkal mélyebb formában találkozunk.
Az ima, mint Istennel való kapcsolat, kétoldalú kezdeményezésen alapul. Egyrészt emberi tevékenység, másrészt isteni. A találkozás Istennel nem pusztán emberi erőfeszítés, mert az Isten megelőzi és fenntartja. Az Isten gyakran behatol az emberek életébe, és rövid idő alatt megvalósítja azt, amit emberi erőfeszítés nem volt képes elérni. Más alkalommal elrejtőzik, és hagy minket eredménytelenül keresni. Ebben a könyvben nem az Isten tevékenységéről van szó, hanem arra figyelünk, hogy milyen legyen az ember magatartása Isten keresésében.
Az első hét fejezetben kifejti az imádkozás különböző módozatait. A nyolcadik ezekre visszatérve közösségi formájukat szemlélteti. A kilencedik fejezet érint néhány általános nehézséget és utal arra, hogyan lehet velük megküzdeni. A tizedik arról szól, hogy az életnek kell imává válnia. A végső meggondolások pedig arra vonatkoznak, milyen helyet kellene az imának a jövő társadalmában elfoglalni.

A könyv első kiadása 1977-ben jelent meg. Ez az 1982-es második kiadás azonos az elsővel.

A könyv fejezetei:
1. Imákat elmondani
2. Mindkét lábbal a földön állni
3. A Szentíráson elmélkedni
4. Beszélgetni az Úrral
5. Feloldani a feszültséget
6. Néma hallgatásba merülni
7. Lélekben imádni
8. Közösségben imádkozni
9. Nehézségek tisztázása
10. Átimádkozni az életet

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k522.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1982 | Oldalszám: 80 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 5 MB |