Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Helen Keller: Életem története és Anne Mansfield Sullivan levelei Mrs. Sophia C. Hopkinsnak

Helen Keller (1880–1968) vak és süketnéma. Anne Sullivan (1866–1936) Keller tanárja.
Keller hosszú életét fáradhatatlan tevékenység jellemezte, főképpen sorstársai, a fogyatékosok — elsősorban a vakok — érdekében. „Élni roppant izgalmas, különösen ha másokért élünk” — volt a jelszava. Legkedvesebb könyvének a Bibliát vallotta. Hogy ez nem puszta szó, azt mutatja az írásaiban felmerülő sok-sok bibliai idézet és reminiszcencia. Irodalmi jártassága bámulatos. Rengeteget idéz. Törhetetlen optimizmusának (a Függelék szép bizonyság erre) alapja egyfelől természettől adott élénk, jó kedélye, másrészt világnézete volt. Egy szereplése után megkérdezték: boldog-e. „Igen — felelte — mert bízom a jó Istenben.” Fiatalkori naplójában ezt a gyönyörű programot szabta maga elé: „Úgy találom, négy dolgot kell megtanulnom itteni iskolai életemben és egyáltalán az életben: világos gondolkodást sietség vagy zavar nélkül, őszinte szeretetet mindenki iránt, a legmagasabb indítékokból fakadó cselekvést mindenben, és rendületlen bizalmat a jó Istenben.” És öreg fejjel le tudta írni: „Köszönöm Istennek fogyatékosságomat, mert általa találtam meg magamat, munkámat és Istenemet.” Máskor pedig: „Hiszek a lélek halhatatlanságában, mert halhatatlan vágyakat hordozok magamban… Hiszem, hogy az életet azért kaptuk, hogy növekedjünk a szeretetben, és hiszem, hogy Isten bennem van, ahogy a nap a fényben és az illat a virágban; ő a Fény az én sötétségemben, a Hang az én csendemben …”
A kötet első része Keller Önéletrajza.
Helen Keller élete elválaszthatatlan Anne Sullivantől, akit Washington püspök „minden idők egyik legnagyobb tanítójának” nevezett. A kötet második része azokat a leveleket tartalmazza, amelyeket Anne anyai barátnőjének, Sophia C. Hopkinsnak írt Helén nevelésének első, döntő éveiben, tehát az Önéletrajz idejével párhuzamosan, megtoldva egy-két jelentéssel, amelyet a Vakok Perkins Intézetének készített munkájáról.
Gyakran fölvetették a kérdést, minek köszönhető Helen Keller bámulatos életpályája: veleszületett tehetségeinek-e vagy Anne nevelői módszerének és egyéniségének? Bizonyára mind a két tényező egyaránt fontos. Nem minden fogyatékosból válik Helen Keller; de hogy azzá válhasson, ahhoz egy másik Anne Sullivan is kellene. Anne színes, öntudatos, határozott, eleven személyisége, szerető közeledése kitörölhetetlen benyomást tett Helénre. De ő maga is erős, független, nagyarányú személyiség volt, és mihelyt kiszabadult fogyatékosságai béklyóiból, ez azonnal megmutatkozott.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1976 | Oldalszám: 200 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 13 MB |