Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Hans Rotter: Krisztusi cselekvés alapja és sajátos jellege

A keresztény történelem egyik alapvető kérdése: mi a keresztény erkölcsiség sajátossága. A keresztény életet és a keresztény hitet tudatosan kell megvalósítani és felelősségteljesen vállalni. Ahol ez nem történik meg, ahol meggondolás nélkül veszünk át hagyományokat, ott mindig fennáll a veszély, hogy a történelmileg esetlegeset végérvényesként kezeljük és a lényegeset veszni hagyjuk. Még inkább szükséges a keresztény kinyilatkoztatás lényegét és jellegét megfontolni, amikor a kereszténységnek más világnézeti áramlatok fenyegetésével kell szembenéznie. Csak így lesz képes a mai világban helytállni, és sajátos arcélét kidomborítani.
Az erkölcsteológia számára felmerül tehát a kérdés: milyen az erkölcsösség viszonya a bibliai kinyilatkoztatás alapigazságaihoz? Elválaszthatjuk-e a keresztény etikát a keresztény dogmatikától? Tisztán humanizmus-e a keresztény erkölcstan? Megalapozhatjuk-e pusztán filozófiailag, teológia nélkül? A keresztény kinyilatkoztatásra vagy más hitfelfogás álláspontjára való hivatkozás nélkül tisztában lehetünk-e valamiképpen is emberi mivoltunkkal és személyi méltóságunkkal? Ha igen, akkor a keresztény hitnek talán juthat bizonyos ösztönző szerep az erkölcsi megfontolások és magatartások terén, de nem lesz alkotó eleme az erkölcsösségnek. Ebben az esetben az etikai kérdéseket lényegében a keresztény vagy egyéb világnézeti állásponttól függetlenül tanulmányozhatjuk, és meg is oldhatjuk.
Van olyan központi erkölcsi kérdés, mint pl. az élet értéke (lásd öngyilkosság, eutanázia) vagy a bűnök bocsánata, amiről határozott hit nélkül nem dönthetünk. Egyébként ha az erkölcsiség szempontjából vizsgáljuk, végeredményben minden más problémánál is fölmerül az emberi méltóságnak, az emberi élet értelmének, a történelem miértjének és az ember végső boldogságának a kérdése. Az erkölcsösség végiggondolása így szükségképpen elvezet a teológiai alapkérdésekhez. Természetesen nem minden részletkérdésnél kell fölvetni a teológiai szempontokat, de előfeltételei minden erkölcstannak és minden etikai érvelésnek.
A nem keresztényekkel folytatott párbeszéd is megkívánja, hogy gondolkodjunk a keresztény etika sajátosságáról. Az ökumenizmus korában is a katolikus erkölcsteológiának készen kell állnia a protestáns teológiával való dialógusra is.
A könyv konkréten próbálja bemutatni a keresztény hit hatását az erkölcsi kérdésekre.

A mű tartalma:
I. A hit mint az erkölcsiség alapelve (A hit és az erkölcs viszonya; A teológia és az erkölcs területe; Az etika történelmi megalapozása; Az etika hitbeli megalapozása és egyetemes jellege)
II. Következmények az etikai alapfogalmak értelmezése terén (Önmegvalósítás az önátadásban; Az erkölcsös cselekedet a végső beteljesülés jele; A világ mítosztalanítása; Isten akarata; Szándék és lelkiismeret; Igazságosság; Vétek és megbocsátás)
III. A sajátosan keresztény jelleg a részletes erkölcstanban (Élet és halál; Nemiség; A tulajdon)
Eredmény és kitekintés


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1980 | Oldalszám: 112 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |