Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Farkasfalvy Dénes: A római levél. Bevezetés, fordítás és magyarázat

A Római levél fontosságát Szent Pál levelei között, vagy akár az egész Újszövetségen belül, aligha lehet túlbecsülni. Nem véletlenül áll első helyen a kánonban is: ez nemcsak arra mutat, kogy kánonunk római eredetű, hanem hogy az ősegyház ítélete szerint ez a legmegfelelőbb írásmű, amely Pál gondolatvilágának gazdagságába bevezet. Kiterjedésében és tartalmilag egyaránt túltesz Szent Pál minden más levelén. Ugyanakkor a legjobban megszerkesztett páli írásmű: gondolatmenetének logikája és rendszere mutatja, hogy az apostol tudatos irodalmi alkotásával állunk szemben.
Még egy fontos szempontból különbözik a többi páli levéltől. A római levél az egyetlen, amely egy olyan közösséghez szól, amelyet az apostol nemcsak hogy nem maga alapított, de még csak személyesen nem is ismer. Ez többek között azt is jelenti, hogy itt Pál a saját felfogását, keresztény vízióját – ahogy ő mondja: „evangéliumát” – egy általa személyesen nem ismert hallgatóság számára fejti ki. Vagyis az utókor, tehát mi is, legkönnyebben a Római levél eredeti címzettjeivel tud azonosulni. Ez az egyetlen levél, amelyben Pál teológiáját egy többé-kevésbé anonim, általános, meg nem határozott hallgatóság elé tárja. Ez teológiai felfogásának legtárgyilagosabb és legáltalánosabb jellegű megfogalmazása.

A mű bevezetést ad a levélhez, közli a fordítását és magyarázatot fűz hozzá a következő tagolásban:

Általános bevezetés (1. A Római levél jelentősége; 2. A levél történelmi háttere; 3. A levél egysége; 4. A mű felépítése és gondolatmenete; 5. A kommentár módszere; Felhasznált irodalom; Jegyzetek)

Bevezetés (1,1-17)

Első rész. A bűnös emberiség megigazulása a hit által Krisztusban (1,18–8,39)
I. A bűnös emberiség (1,18–3,20)
II. Megigazulás a hit által (3,21–4,24)
III. Élet Krisztusban (5,1–8,39)

Második rész. Izrael sorsa (9,1–11,36)

Harmadik rész. Buzdítás a keresztény életre (12,1–15,13)

Befejezés (15,14–33)

Ajánlólevél (16,1–23)

Záróáldás (16,25–27)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1983 | Oldalszám: 210 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 20 MB |