Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó. Evangélium Szent János szerint. Fordítás, jegyzetek és magyarázat. Első rész

A szentírástudomány művelésének mai helyzetében a János-evangélium magyarázata rendkívül gyümölcsöző kiindulópontként szolgálhat egy olyan szemlélet átadására, amely ismerni és elismerni akarja a bibliakritikát, de nem torpan meg a kritikai ítéletek bizonytalansága vagy a történeti rekonstrukciók tökéletlensége miatt. Helyette a hit segítségével felismeri azt a teológiai távlatot és célt, amely az evangéliumok szerzőit írásra indította. Így a hívő lélek készségével tudja hallgatni a Krisztusról szóló apostoli hagyományt, elismerve a formák és kifejezésmódok esendő emberi voltát, de egyben felismerve a Lélek ihlető tevékenységét, az evangéliumok sugalló forrását.
A kommentár formája: a szöveg magyar fordítása, a jegyzetek és a magyarázat, mely gyakorlatilag minden szakasz háromszoros tárgyalását jelenti.
A mű célja „szolgálat” a szó minden értelmében — a keresztény egység szempontjából is — abban a reményben, hogy az olvasót a János-evangélium sok-sok rejtett kincsével megismerteti, további elmélkedésre, a testté vált Szó imádságos keresésére ösztönzi, és így a Vele való találkozás útjára segíti.
A háromkötetes kommentárnak ez az első kötete a következő tagolásban elemzi az evangélium első hat fejezetét:

Általános bevezetés (A negyedik evangélium a mai szentírástudományban; Az evangélium szerzője és eredete; A János-evangélium szerkezete és belső felépítése

Első rész. Bevezetés
1. Előszó (1,1–18)
2. Az első tanítványok meghívása (1,19–51)
A) János tanúságtétele (1,19–34)
B) Az első tanítványok (1,35–51)

Második rész. A jelek könyve
1. Első jel (2,1–36)
a) A kánai lakodalom (2,1–12)
b) A templom megtisztítása (2,13–25)
c) Párbeszéd Nikodémussal (3,1–21)
d) A Keresztelő tanúságtétele (3,22–36)
2. Második jel (4,1–42)
a) Párbeszéd a szamáriai asszonnyal (4,1–26)
b) Párbeszéd a tanítványokkal (4,27–38)
c) A szamaritánusok megtérése (4,39–42)
3. Harmadik jel (4,43–5,47)
a) A tisztségviselő meggyógyítása (4,43–54)
b) A beteszdai gyógyítás (5,1–9)
c) Viták a zsidó vezetőkkel (5,9b–47)
4. Negyedik jel (6,1–71)
a) A kenyérszaporítás (6,1–15)
b) Jézus a vízen jár (6,16–21)
c) Az eukarisztikus beszéd (6,22–59)
d) A hit megrendülése – Péter tanúságtétele (6,60–71)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1986 | Oldalszám: 207 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 17 MB |