Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Benkő Antal (össz.): Három pápa

Ahol Péter áll, ott a Lélek vezet, ahol ő szól, ott Krisztus tanít. Még akkor is, ha nem csalatkozhatatlanul nyilatkozik. Akkor is, amikor a mindennapi evangélium hirdetőjeként beszél közvetlen híveihez, vagy szól más püspökökre bízott hittestvéreihez. Aki a legkiemelkedőbb vártáról figyel, az tisztábban látja a világot, messzebbre tekint, még az ég is közelebb áll hozzá.
1978 során három pápát látott az egyház, az emberiség. Három különböző egyéniséget. Három hívő keresztényt az Egyház közösségében. Három Krisztustól kiválasztott és a Lélektől megerősített pásztort — értünk, a mi szolgálatunkra. Mégis egyek, mert mind a hárman teljes szívvel szentelték magukat Krisztusnak, mert egy volt a küldetésük: a mi erősítésünk a Krisztushoz vezető úton; mert őket választotta ma Krisztus a mi vigasztalásunkra, tanításunkra.
VI. Pál tizenöt éves pápaságára várt a feladat, hogy a zsinatot befejezze és a rákövetkező válságos időkben utat mutasson.
Halála után a konklávé nem várt gyorsasággal választotta meg az új pápát, a mosolygó, „emberarcú” I. János Pált, aki pillanatok alatt meghódította a világot: hívőket és kívülállókat. Alig 33 napot engedélyezett neki az Úr. De ezalatt sugárzó optimizmusával, keresetlen közvetlenségével, egészséges egyszerűségével, szerény és odaadó szolgálatkészségével, mindenkit átölelő szeretetével, egyszóval egész Lélektől átjárt egyéniségével olyan képet tárt a pápaságról ámuló szemünk elé, amiben minden korszerű és lényeges mondanivaló benne volt, — pedig még első enciklikája megírásáig sem jutott el.
Pápaságának szívfájdítóan rövid „közjátéka” nem utolsó sorban megérlelte az egyházat és a világot egy nem olasz pápa elfogadására. A lengyel II. János Pál megválasztása szintén csak két napba került, s a rómaiak, éppúgy, mint a többi hívek, azonnal szívükbe zárták.
A könyv a három pápa megnyilatkozásaiból készült gyűjtemény. A fordítások hiteles szentszéki források alapján készültek, a beszédek mindig az eredeti (latin, olasz, francia, angol, spanyol) nyelvből.

A könyv tartalma:

VI. Pál
Megnyitó beszéd a II. Vatikáni Zsinat második ülésszakán
Szentföldi út (Beszéd Názáretben; Athénagorász pátriárka köszöntése)
Beszéd az Egyesült Nemzetek Szervezetének gyűlésén
VI. Pál pápa rövid életadatai

I. János Pál
Üzenet a világnak
Homília a beiktatási misén
A vasárnapi Úrangyala előtt
Találkozások és fogadások (A bíborosokhoz; A szentszéki követekhez; Az újságírókhoz; A beiktatáson megjelent küldöttségek fogadásán; A római papsághoz; Az USA püspökeinek „ad limina” látogatásán; Róma polgármesteréhez; Homília a lateráni bazilika székfoglaló miséjén; A pápa utolsó beszéde: fülöp-szigeti püspökökhöz)
A szerdai általános kihallgatásokon
I. János Pál pápa rövid életadatai

II. János Pál
A sarkalatos erényekről
Megnyitó beszéd a pueblai konferencián
Levél a püspökökhöz és a papokhoz (Az Egyház valamennyi püspökéhez; Az Egyház valamennyi papjához)
II. János Pál pápa rövid életadatai


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1979 | Oldalszám: 152 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |