Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Benkő Antal – Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában

A keresztény hivatása, hogy mindinkább tükröződjék benne Krisztus teljessége, Ő pedig az Atya tökéletes képmása. Szükségszerűen törekednie kell, hogy levesse gyerekes tulajdonságait, fejlessze, amiben visszamaradt, növelje készségét a szeretetre. A lelkipásztori teológia ebben kíván közreműködni. Első pillanatra mintha csak a másoknak szentelt munkára terelődne figyelme. Közelebbről nézve azonban felfedezzük, hogy saját lelkiéletünk érleléséről éppúgy szó van. Ez a könyv szándéka, melynek nagy része elhangzott a Vatikáni Rádió Magyar Tagozatának előadássorozatában.
Rövid általános tájékoztató után három fejezetet (2—4.) szentel a lelkipásztor egyik fő tevékenységének, a lelkipásztori tanácsadásnak. A hangsúlyt itt is az alapbeállítottságra, a helyes hozzáállás elsajátítására helyezi. A következő kilenc tanulmány (5-13. fejezet) a mai kor főbb pszichés problémáira s a velük kapcsolatos lelkipásztori magatartásra hívja fel a figyelmet. Az alapmagatartás kiegészítésre szorul, aszerint, hogy milyen nehézséggel állunk szemben. Az utolsó két fejezet a közösségi élet néhány kérdését világítja meg pasztorális pszichológiai szemszögből.

A könyv fejezetei:

1. Lelkipásztori teológia és pszichológia (Pasztorális teológiai háttér; A lelkipásztori pszichológia kialakulása; A pasztorális pszichológia néhány alapvonása)

2. Lelkipasztori tanácsadás (A lelkipásztor mint tanácsadó; Mi a lelkipásztori tanácsadás?; Eligazítások; A kliensre összepontosított tanácsadás)

3. Életből vett példák (A lelkipásztor mint jel)

4. Klinikai filozófia és teológia (A klinikai filozófia alapüzenete; A klinikai filozófia alkalmazása; Teológiai támpontok a lelkipásztori tanácsadásban; Teológiai vezérelvek a klinikai tanácsadásban)

5. Neurózis, szorongás, céltalan élet (Egzisztenciális szorongás; Neurotikus szorongás; Lelkipásztori megfontolások; Céltalan élet; Egzisztenciális neurózis; Pszichodinamizmus; Hogyan lehet segíteni a céltalan életen?)

6. Félelem a szabadságtól (A szabadság: adottság és kockázat; Menekülés a szabadságtól; Másoknak való önkínzó alárendeltség; Mások fölött gyakorolt erőszakos uralom; Van-e orvosság a szabadságtól való félelemre?)

7. Retteges az elmúlástól – öregedés (Az időbeliség mint a létezés mércéje; Az öregkor lélektana; Öregek lelkipásztori gondozása)

8. A bűntudat patológiája és a depresszió (A bűntudat mint általános emberi jelenség; Neurotikus bűntudat; Lelkipásztori irányelvek; Vajon mindenki depressziós?; Egy empirikus kutatás meglepő eredménye; Lelkipásztori megfontolások)

9. Test és lélek – pszichológiai szempontból (Konverziós reakciók; Test és lélek egysége a vallásos életben)

10. Hisztéria (A hisztéria tünetei; A hisztéria pszichodinamizmusa; Lelkipásztori megfontolások)

11. Hamis félelmek – fóbiák (Félelem és fóbia; Mi válhat fóbia tárgyává?; A hamis félelmek pszichodinamizmusa; Hogyan segítsünk a fóbiás személyen?)

12. A válság (A válság mibenléte; A válságba jutott ember lelki állapota; Lelkipásztori megfontolások)

13. Kegyelem és szabadság (Szabadság és kegyelem; Evangéliumi pszichoterápiás elvek; Természet és kegyelem)

14. „Egyűttműködő” pasztorális munka (Vezetési stílus a közösségben; Vezetői stílus az egyházi közösségekben; A keresztülvitel nehézségei)

15. Milyen közösség? (Együttes; Kisközösség; Egyházközség)

Ugyanennek a könyvnek szöveges változata: http://www.ppek.hu/k539.htm

A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1981 | Oldalszám: 136 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |