Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Teleki Béla: Viruló életért

„Az emberi nem jövője a családtól függ! - Elengedhetetlen és fontos feladat tehát, hogy minden jóakaratú ember vállalja a kötelezettséget, hogy őrzi és ápolja a család javait. Elsősorban az Egyház gyermekeinek kell szeretniük a családot. Ezt a komoly és határozott parancsot kapták. - Szeretni a családot azt jelenti: becsülni és állandóan támogatni értékeit és képességeit…, felismerni a reá leselkedő veszélyeket és bajokat…, törekedni azon körülmények és feltételek megteremtésére, amelyek elősegítik a család fejlődését. A szeretet kiemelkedő módja az is, ha visszaadjuk az önbizalmat” (Familiaris consortio k. apostoli buzdítás, 86. p.). A könyv szándéka II. János Pál pápa idézett kívánsága szerint virulóbbá tenni családjaink életét.
A könyv négy fő részre tagolódik. Az első bevezető és alapozás. Ez beszél a család helyzetéről és feladatairól, meghatározza a családpasztoráció mibenlétét. Választ keres a „Kik?” és a „Kinek?” kérdésekre. Majd a családi lelkipásztorok képzésével zárul az alapvető fejtegetések.
A II. fejezet a családlelkipásztorkodás általános formáit mutatja be. Ezek közé tartozik a családközpontú rendezvények, mint pl. a jegyesképző, a szülők iskolája stb. Érinti a családlátogatás lehetőségeit és utal a népmissziók fontosságára a család erőnlétének fenntartása illetve életének megújítása céljából.
A III. rész felsorakoztatja a családpasztoráció sajátságos formáit: tárgyal a családi központról, a levélpasztorációról, a telefonlelkipásztorkodásról és a családi tanácsadásról.
A negyedik fejezet a családlelkipásztorkodás rendkívüli területeit taglalja. Szól a családi lelkigyakorlatról, a családi csoportok jelentőségéről, a családterápia és a problémás családok lelkipásztori gondozásának esélyeiről.
Minden tárgykörhöz esettanulmány tartozik. Ahol szükséges, ott alaposabb magyarázat is található. A fejtegetésekből nem hiányzik a szükséges családpedagógiai, -pszichológiai és –szociológiai megállapítások és okfejtések.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1988 | Oldalszám: 164 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 14 MB |