Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Szentmártoni Mihály – Benkő Antal: A lelkiélet lélektanához

II. János Pál első körlevelének kezdő szavaival: „Redemptor hominis – az ember Megváltója”, korunk emberéhez akar szólni, őt akarja Isten felé vezetni. Elismeri, hogy a jelenlegi eszmeáramlatok központi kérdése az ember. A tudományok között legalább oly fontos szerepet foglal el az antropológia, a szociológia, a pszichológia, mint az asztrofizika, a kémia, a biológia. Ugyanakkor azonban hirdeti, hogy a mai ember is csak Istenhez való helyes viszonyában, Krisztus megváltásában találhatja meg igazi értékét, üdvösségét.
A könyv ebbe a perspektívába helyezkedik. A modern pszichológia rengeteg értékes elemet fedez fel az emberben, bármilyen is lett légyen esetleg a kutató célja, világnézete. Miért ne olvasztanánk ki ezeket a nemes érceket, és miért ne használnánk föl az Istenhez vezető úton, lelkiéletünkben?
Nagyon sok pontban érintkezik a lélektan és a lelkiélet. A könyv először a lelkiélet három alapkérdését: Isten akaratának felismerését, az elmélkedést és a jó begyakorlását (a lelkiélet „technológiáját”) világítja meg a pszichológia tükrében. Majd egy eredeti és egyesek számára talán meglepő tanulmányban nyolc szent példáján igazolja, hogy a beteges, patológikus vonások sem akadályai az igazi életszentségnek, ha engedjük, hogy ezeket is az Isten kegyelme járja át, állítsa szolgálatába. Majd a lelkipásztor szemszögéből veti fel kérdéseket: a lelkivezetést, az egymás közötti szorosabb kapcsolatok pszichológiai szövevényeit és a kiengesztelődés szentségének gyógyító dimenzióját.

A könyv fejezetei:

Isten útjain (Tiszta múlt; Miből tudom, hogy mi az Isten akarata?)

Az elmélkedés lélektani alapjai (Elmélkedni – divat vagy életszükséglet?; A tapasztalat három dimenziója; Az elmélkedés mint folyamat; Az elmélkedés hasznossága; Az összeszedettség technikái; Az elmélkedés formái; Az elmélkedés veszélyei; Nehézségek az elmélkedésnél)

A tökéletesség „technológiája” (A lelki élet alapjai; Kegyelem és természet; A tökéletesség buktatói; Az eltorzított Isten-kép; A hamis én-kép; A Krisztusban élő ember öntudata; A tökéletesség technológiája (Beállítódások (attitűdök), amelyek elősegítik a lelki növekedést; Módszeres önnevelés))

Együtt Isten felé (Együtt az úton; Lelkivezetés és lélektan)

Szövevényes kapcsolat (Miért választunk lelkivezetőt?; Védekezési mechanizmusok; Érzelmi átvitelek)

Pszichopatológia és életszentség (A mindennapi élet pszichopatológiája; Patológiás alapokra épülő személyiségtípusok (Aszténiás; Visszahúzódó; Inadekvát, „alkalmatlan”; Hisztériás; Nárcisztikus; Agresszív; Kompulzív; Negativista))

A gyógyító Jézus nyomában (A beteg bűnös; A bűnös beteg)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1984 | Oldalszám: 172 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |