Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Őrsy László: Boldogok a keresők. Elmélkedések a keresztény életről és erkölcsről, a bűnről és irgalomról és más titkokról

A könyv fő célja nem az, hogy feleletekkel terhelje az olvasót (bár ilyenek is akadnak benne), hanem hogy kérdések fölvetésére ösztönözze. Hányszor vált a történelem során a teológiai kutatás tere a válaszok csatamezeiévé! Így történt Kelet és Nyugat között, míg végül a különböző feleletek a két egyház elszakadását hozták magukkal. Így volt a reformáció idején, mígnem a határozott állítások, tételekké és ellentételekké kristályosodva, elidegenedésre és elítélésre vezettek.
Történelmünk talán másképpen alakul, ha a küzdelmek minden résztvevője először gondosan a kérdésekre (a saját és a többiek kérdéseire) összpontosította volna figyelmét, és csak azután a feleletekre.
Manapság többen adnak feleletet kérdéseinkre, mint ez jó az Egyháznak, és kevesebben vannak a kérdésfölvetők, mint szükséges az Egyháznak.
Ha sikerül ellenállnunk a hamis biztonság kísértésének, ha hátra tudunk lépni a látszólagos bizonyosságok elől, hogy megvizsgáljuk építkezésünk alapjait, akkor újfajta viták ideje következik: gyönyörűséggel fogunk fölvetni kérdéseket, javítgatjuk őket, rostáljuk őket, s keressük a feleletet rájuk.
És az Egyház így csak boldogabb lesz.

A könyv tartalma:
Néhány szó az olvasóhoz könyvünk természetéről

Kiindulópontok
1. Boldogok a kérdezők
2. Forduljunk a személyek felé!
3. A szerény válasz: Nem tudjuk

Bűn és jóság
4. Ugyan mi történt a bűnnel?
5. Ki a szent? Ki a jó keresztény?
6. A kicsinyek bűnei
7. Bűn-e, ha valaki nem megy vasárnap misére?
8. Alapvető kérdések a keresztény erkölcstanban

Szentek és bűnösök közösségében
9. Liturgia és misztérium
10. Hogyan legyünk ma egyek az Egyházzal?
11. A kollegialitás gyakorlata avagy régi tömlőkbe töltögetjük-e az új bort?
12. A jog rendje – az élet törvénye
13. A diákonus és a pap hivatalának felújítása
14. A pap mint az egység középpontja a keresztény közösségben

Küldetésben
15. Hit és igazságosság: kérdések és gondolatok
16. Ki a tevékeny szemlélődő?

Az Úr jövetelére várva
17. A várás kínja
18. Halál és élet: utazás a világosságba
19. Epilógus: Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1976 | Oldalszám: 127 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 8 MB |