Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Kardos Klára (szerk.): A Teremtő dicsérete. Isten-keresés a modern művészetben

A szépben Isten ujjlenyomatát látjuk. Minden valódi művész az abszolút Értéket keresi, mintázza, evvel kapcsolatban foglal állást. Az ihlet megszállottja: költő, szobrász, rajzoló, … egyszersmind kora kristálytükre. Szeretnénk kitapogatni a modern ember viszonyát Istenhez, kortársaihoz, Jézushoz és a világmindenséghez? Tegyük ujjunkat korunk művészetének ütőerére!A mai művészetben sem hiányzik az Isten-keresés. A kételkedők pedig próbálják megérteni a modern művészetet, ez a gondviselésszerű mai út az ember, az Isten megközelítésére, a velük töltött szeretetélmény kifejezésére. A közelség fedezteti fel az elrejtett gyöngyszemeket, képesít a termés megrostálására.
A művészi alkotás találkozás, kapcsolat, gyújtópont: a tárgy/téma, az eszköz/anyag, a lelkület/kifejezésmód, a korszellem/világkép ötvözete. A kereszténység századokon keresztül a művészet melegágya volt, hit és erkölcsi gazdagságából merítettek az emberiség géniuszai: Dante, Michelangelo, Bach… Kétszáz éve azonban mintha elváltak volna útjaik, sőt viszonyuk gyakran elmérgesedett. A korszellem vetületeként a művészek egy része ellene fordult, a védekező egyházi közösség pedig — legalább is az istentiszteleti térben - óva intett a modern művészettől (XI. Pius). A mindennapi és társadalmi életben uralomra jutott a modern művészet szelleme, az Egyház gyakran a hagyományos kifejezési formák ismétlésében érezte magát biztonságban. Ugyanakkor az Egyháznak szüksége van a művészetre. A két szempont iránti hűség egyrészt megértő, értékelő magatartást kíván a modern művészettel szemben. Másrészt kötelezi a hívőt, hogy a mai kor nyelvén törekedjék hitét szemléltetni. Ne elégedjék meg idejétmúlt köntösben hirdetni az örök Szépséget.
A szerkesztő és az egyik tanulmány írója, Kardos Klára már súlyos betegen készítette elő ezt a kötetet, megjelenését már nem érhette meg.

A kötet tanulmányai a művészetek szerinti csoportokban:

A szó erejében
Karl-Josef Kuschel: Krisztus inkognitóban
Szabó Ferenc: A teremtés dicsérete (Néhány vonás Weöres Sándor és Juhász Ferenc arcképéhez)
Korzenszky Richárd: A transzcendencia a mai magyar prózában

Zengő hanggal
Nikolaus Fheodoroff: Jézus a mai zenében
Tardy László: Gondolatok magyar nyelvű misékről

A forma és szín varázsával
Herbert Schade: A modern festészet világnézeti szerkezete
Rainer Volp: Vallásos élmények a mai művészetben
Prokop Péter: I. A rajzoló hangja, II. Szemelvények, III. Zarándoklás a cédrusfához

A test lendületében
Josef Sudbrack: Dicsérjétek nevét körtánccal (Zsolt 149,3) (Fölszólítás liturgikus táncra)
Teresa Berger – Ingrun Bujara: A liturgikus tánc a gyakorlatban

A technika hullámhosszán
Heiner Michel: A képkultúra a mai tömegtájékoztatási eszközökben
Michel Lacroix: Az egyik szem sír, a másik nevet (Széljegyzetek a modern játék- és dokumentumfilm, valamint a modern ember Isten-keresésének dramaturgiájához)

A hívő mindennapjában
Kardos Klára: Szépség a mindennapokban
Günter Rombold: A hit és képei
Egon Kapellari: „Csaknem elvesztették nyelvüket…” (Interjú az Egyházról és kultúráról)
II. János Pál: Beszéd a művészekhez és az újságírókhoz (München 1980. nov. 19)


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1985 | Oldalszám: 159 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 45 MB |