Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Josef A. Jungman: A szentmise. Történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintés

Ez a könyv a liturgiatörténetnek és a zsinat utáni liturgikus reform magyarázatának a mesterműve. Első része a szentmise történetét követi nyomon, a második dogmatikáját fejtegeti, a harmadik liturgikus formáját veszi sorra, végül az utolsó a mise lelkiségéhez és a lelkipásztor munkájához nyújt mély szempontokat. A szerző szakértő bemutatásán át világosan kibontakozik előttünk a megújult miseliturgia szépsége, szervessége, ősi hagyományokba mélyedő gyökerei.
Jungmann könyve sokkal több, mint tudományos értekezés vagy gyakorlati útbaigazító. Éppen beható alaposságával és nagy távlataival az eucharisztikus lelkiségnek is igazi tápláléka. A történelmi fejlődés változatosságában, az elméletek sokféleségében nyomon követhetjük, hogyan próbál az Eucharisztiával megajándékozott keresztény behatolni Isten szeretetének mérhetetlen titkába. Nagyszerű erőfeszítés, - boldogan reménytelen igyekezet. A végső szó mindig Aquinói Tamásé marad: „Rejtőző Istenség, hittel áldalak.”

A könyv fejezetei:

Első rész. Történeti áttekintés
I. Az eucharisztia alapítása
II. Az első közösségtől Római Hippolytusig
III. A harmadik század
IV. A görög atyák. A keleti liturgiák
V. A nyugati liturgiák latin atyái
VI. A kora középkor
VII. A skolasztika virágkorától a reformációig
VIII. A trienti zsinattól máig

Második rész. Az eucharisztikus áldozat teológiája
I. A megváltás műve mint üdvözítő áldozat
II. A megváltói mű emlékezete
III. Krisztus és az egyház áldozata
IV. A felajánló egyház
V. A szentségi cselekmény és kellékei
VI. Az áldozás mint áldozati lakoma
VII. A szentmise értelme és értéke

Harmadik rész. A liturgikus forma
I. A szentmise szerkezetének kialakulása
II. A bevezető szertartások
III. Az igeliturgia
IV. A felajánlás
V. Az eucharisztikus ima
VI. Az áldozási liturgia
VII. A befejező szertartás
VIII. Ünnepélyességi formák az eucharisztia megülésében
IX. Az eucharisztikus liturgia alakító elemei

Negyedik rész. A mise lelki és lelkipásztori oldala
I. Eucharisztikus jellegű vallásosság és keresztény élet
II. A jel és a jelzett dolog
III. A titok fátyla – vagy látható bemutatás?
IV. Milyen sűrűn mutassuk be a misét?
V. A szentmise a lelkipásztori működésben
VI. Az ünneplő közösség
VII. Eucharisztia és az egyház egysége


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1977 | Oldalszám: 323 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 21 MB |