Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Jean Laplace: A Lélek műhelyében. Tíz napos lelkigyakorlat

Ez a könyv nem arra való, hogy elolvassuk, hanem hogy életre váltsuk, ami benne van. Egy tapasztalat útmutatója és kísérője szeretne lenni: a Lélek életének megtapasztalásáé. Föltételezi, hogy aki kezébe veszi, az hisz a Szentlélek működésében: a Lélek erejében, aki bennünk él, megtanít a szeretetre, és kialakítja bennünk Jézus Krisztust.
Jézus, az Istenember, egész földi életén át szakadatlan és bensőséges kapcsolatban állt mennyei Atyjával. Mégis szükségét érezte, hogy időnként visszavonuljon a magányba, és ott hosszú órákon, sőt napokon át mindenestül az Atyával folytatott meghitt beszélgetésnek szentelje magát. Mennyivel inkább rászorulunk akkor mi, gyönge emberek, hogy lélegzetet, fényt és erőt merítsünk az Istennel való közvetlen érintkezésből! Ez történik mindennapjainkban, amikor imádkozunk. De állandóan tapasztalnunk kell, hogy különféle gátló tényezők — kedvezőtlen környezet, sürgős tennivalók, nyomasztó gondok — állnak az óhajtott találkozás útjába. Ilyenkor felfakad bennünk a vágy, hogy mi is hosszabb, zavartalan összefüggő időt — néhány napot — szenteljünk az Istennel való együttlétnek.
Ezt az Istenre és lelkünkre fordított időt hívjuk közhasználatú kifejezéssel lelkigyakorlatnak. Bizonyos, hogy saját jóakaratunk és igyekezetünk nélkülözhetetlen tényezője a sikernek: ezért vonulunk magányba (hacsak lehet, környezetváltoztatással), ezért hallgatunk, ezért vesszük komolyan az elmélkedésre kijelölt időt stb. Istennek azonban nem lehet föltételeket szabni, kegyelmi érintései kiszámíthatatlanok. Ezért beszél könyvünk szerzője inkább „tapasztalatról”, mindig új, szent kalandról, amelyről sokszor nem tudjuk, hová vezet, de azt igen, hogy egy szerető Kéz vezet: nyugodtan ráhagyatkozhatunk.
A lelkigyakorlat tehát elmélyülés Istenben, hogy felkészüljünk sajátos küldetésünkre. Ezt a célt nem érjük el bármi tetszés szerinti elmélkedéssel vagy szép előadások hallgatásával. Mindez jó és hasznos ehet, de még nem lelkigyakorlat. Annak sajátos felépítése, mondhatni logikája van. Megnyilvánul ez az irányító gondolatok (az ún. lelkigyakorlatos „pontok”) egymásutánjában éppúgy, mint a lelkigyakorlatozó céltudatos munkájában.
Sokféleképpen lehet ezt a következetes rendszert felépíteni, azaz lelkigyakorlatot adni, illetőleg végezni. Könyvünk ahhoz a típushoz tartozik, amelyet Loyolai Szent Ignác, a lelkigyakorlatok égi pártfogója hagyott ránk saját élettapasztalatából és bőséges gyakorlatból leszűrt Lelkigyakorlatos könyvében, s a lelkiélet mesterei és a pápák azóta is folyvást ajánlanak.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1980 | Oldalszám: 160 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 10 MB |