Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Heribert Mühlen: „Újuljatok meg lélekben” (Ef 4,23)

A Szentlélek napjainkban nem sejtett módon működik minden egyházban, a világ különböző vidékein. Kiváltja a szívek megújulását, a megtérést — nem a magunk szándéka, hanem az ő ajándéka szerint —, új szeretetet ébreszt a Szentírás, a szentségek, az Egyház és a társadalom szolgálata iránt. Senki sem tervezte ezt a nekilendülést, nem valami központból indul ki, nem egyházszociológiai értelemben vett mozgalom. Aki keresztségi és bérmálási ígéretét megújítja, illetve utólag pótolja, ezzel nem egy új „mozgalom” tagja lesz, hanem bensőségesebben keresztény. Ez a legnagyobb esélye ennek a mozgalomnak: Nem újabb csoportosulást hoz létre az Egyházban mások mellett, hanem minden már fennálló közösség, egyházközség sajátos eredetének és lelki szerkezetének megfelelően újul meg.
Miért van szükség a megújulásra? A szerző így indítja első előadását: „Ugyan mi van a katolikus Egyházzal? Hol maradtak a nagy remények, amelyeket a II. vatikáni zsinat ébresztett? Ki várta volna az 1965-ös esztendőben, hogy néhány évvel a zsinat után kevésbé látogatottak lesznek az istentiszteletek, csökkennek a papi hivatások, a papság körében olyan válság tör ki, amelynek méreteit csak ma tudjuk fölmérni, sőt még az egyházi esküvők és a keresztelések is fogynak? Szerkezeti és liturgikus reformok nem tudtak mindezen változtatni. Hol maradtak az Egyház megújulásához fűzött remények? XII. Pius idején több fiatal jelentkezett teológiára, mint amennyit föl tudtak venni. És milyen zárt, milyen egységes volt akkor az Egyház! Nem zavart össze bennünket évente egy-egy új teológiai divatáramlat, — hiszen egyáltalán nem jutottak el a nyilvánosság elé. De ha ez így van, akkor hamarosan történnie kell valaminek. És azt hiszem, máris történik. Valami van a levegőben: valami feszültség, valami várakozás, mint egy nagy zivatar előtt, fülledt nyári estén. Utána pedig leszakad az eső a száraz vidékre. Kiáltani szeretnénk: Felhők, esőzzétek - az új hitbeli biztonságot lelki szárazságunkra!”

Ez a könyv a szerzőnek az „egyházközségi megújulás” vezérfonalául adott előadásait tartalmazza az alábbi hét rész szerint: I. Az élet értelme (Magunktól nem adhatunk értelmet életünknek)
1. Mindenki hisz abban, hogy életének van valami értelme
2. Honnét vesszük életünk értelmét?
3. Ha értelmesen akarsz élni, el kell fogadnod életedet és halálodat
4. Milyen értelmet látott életében a Názáreti Jézus?

II. Isten (Megtapasztaltad-e már egyszer igazán Isten jelenlétét életedben?)
1. Az ima mint Isten megtapasztalása
2. A kereszténység hibás formái (A hagyománykereszténység; A törvény vallása; A jótett kereszténysége)
3. Mindegyikünknek pótolnia kell a kezdeti keresztény tapasztalatot
4. Hogyan megy végbe Isten megtapasztalása?
5. Mennyiben kell kiigazítanunk Istenről alkotott elképzeléseinket?

III. Elszakadás (Az Istentől való elszakadás eredete az iránta való bizalmatlanság)
1. Isten üdvössége mint gyógyítás
2. Mindegyikünkben mély bizalmatlanság dolgozik Isten iránt
3. Imák emlékeink és igényeink gyógyulásáért

IV. Jézus Krisztus (Jézus alapélménye – tanúságtétel Istenről)
1. Megújulás a Lélekben (Megtérés; A keresztségi ígéret megújítása; Megkeresztelkedés a Szentlélekben; A Lélek vezetése iránti nyitottság; Új viszony a szentségekhez)
2. Jézus megkeresztelkedése a Lélekben, mint a mi Lélekben való megújulásunk ősképe
3. A halálkeresztség

V. Az Egyház (Jézus Szentlélek-tapasztalatának folytatódása a történelemben)
1. Az Egyház mint gyülekezet (Isten igéje; Közös hallgatás; Hallás)
2. A prófétai adomány
3. Mi az Egyház? Karizma és rend – egyházszakadások

VI. A Lélek adományai (A Lélek adományainak elfogadása – az élő egyházközség útja)
1. A nyelvek adománya
2. A bírálat karizmái
3. A gyógyítás adománya

VII. Megkülönböztetés (Hagyjátok, hogy a Lélek irányítson benneteket, – vizsgáljátok meg a Lélek adományait!)
1. Az istenellenes hatalmak megint el akarnak választani Istentől
2. Három fontos alapelv (Bennünk, de nem nélkülünk; Isten sohasem cselekszik teljesen közvetlenül; Nincs teljes biztonság)
3. A lelki sugallat legbenső lényege
4. Konkrét megkülönböztetés: Általános szabályok (Megegyezés Isten igéjével és az Egyház tanításával; Az Egyház és a világ épülése; A hivatásbeli kötelességek teljesítése. Személyi jellegű szabályok: „a Lélek gyümölcsei”)

Függelék
I. Az Egyház megújulása (Összefoglalás)
II. Ökumenikus tételek
III. Hogyan tegyünk tanúságot?
IV. Egy hitvallás


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1978 | Oldalszám: 124 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 12 MB |