Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv

Ma, amikor divatos a hagyományt felülvizsgálni, könnyen felmerülhet a kérdés: vajon a zsoltárimádság felett nem járt-e el az idő? Tudjuk, hogy az összes ószövetségi könyv közül a Zsoltárok Könyve az, amelyet az Újszövetség aránylag leggyakrabban idéz. A nagy egyházatyák — Szent Ambrus, Szent Ágoston, hogy csak a legismertebbeket idézzük — a zsoltárokat a néppel együtt imádkozták, sőt beszédsorozatban magyarázták. Akik a zsoltárokat imádkozni és imádkoztatni próbálták, azokban nem egyszer vetődhetett fel a kérdés: lehet-e ez manapság termékeny módon napi imádságunk, főképp a hívek szélesebb rétegeiben?
Ezzel szemben tény, hogy az Egyház a szentmise liturgiájának kialakításában és a zsolozsmában továbbra is bőségesen felhasználja a zsoltárokat. Tény az is, hogy az utolsó évtizedekben sikeres, költői és imádságos ihletű zsoltárfordítások láttok napvilágot különböző világnyelveken. És akik ezeket forgatták, nem egyszer megtapasztalták a szentírási mondat igazságát: „az én igéim el nem múlnak”, azaz Isten sugalmazott szava fölött sosem jár el az idő.
Ebben a kötetben Farkasfalvy Dénes lefordította az összes 150 zsoltárt, bevezetéssel és magyarázatokkal látta el. A kötet függeléke a szent zsolozsma állandó részeinek bibliai énekeit tartalmazza.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1976 | Oldalszám: 270 | Méret: 21x13 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 12 MB |