Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Alois Stöger: A Lukács evangélium. Szöveg és magyarázat

Lukács evangélista két könyvet hagyott az emberiségre: evangéliumát és az „Apostolok cselekedetei”-t. A két könyvet Isten szava köti össze. Ez fogja össze a két időszakot is, amelyről a két írás szól: Jézus idejét és az Egyház rákövetkező időszakát. Lukács „történeti munkája” Isten szavának történetét akarja elmondani. Ez a szó Jézusban szólalt meg, és a keresztények missziós igehirdetésében működik tovább. Ezt a gondolatot fejezi ki az Apostolok cselekedeteinek mondata: „örömhírt hirdetünk nektek. Isten az atyáknak tett ígéretét nekünk, gyermekeiknek teljesítette, azáltal, hogy elküldte Jézust”.
Az evangélium kiindulópontja és alapja mindannak, ami az Apostolok cselekedeteinek történetében bontakozott ki. Mert a Szó, amelyet Isten hozzánk intézett: Jézus üdvözítő működése Júdeábán. Jézus Krisztus története, a „Krisztus-esemény” tehát Isten szava, amit az apostolok igehirdetése közvetít. Lukács a Krisztus-eseményt úgy állítja elénk, mint az atyákhoz szóló prófétai jövendölések beteljesülését, és egyben mint az Apostolok cselekedeteiben leírt missziós igehirdetés kiindulópontját. Mindaz, amit az Apostolok cselekedeteinek könyve Isten szaváról elmond, Jézus Krisztus életében már előzőleg kifejezésre jutott. Az evangélista olyan Krisztus-képet rajzolt, amely Jézust mint Isten szavát állítja elénk. Az „Apostolok cselekedetei” szolgáltatja a kulcsot az evangélium megértéséhez.
Jézus úgy áll előttünk, mint „szóban és tettben hatalmas próféta” (Lk 24,19). Több, mint próféta: a végső idők Küldöttje, Isten Szentje, sőt Isten Fia. Azért az ő szava végső kinyilatkoztatás, döntő, végleges szó.
Stöger könyve Lukács evangéliumának szövegét és részletes magyarázatát adja.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1975 | Oldalszám: 414 | Méret: 21x15 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 31 MB |