Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

A hitből való élet. Keresztény bűnbánat és életforma

„Beteljesedett az idő és már közel van az Isten országa. Tartsatok bünbánatot és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15) — ezekkel a szavakkal hirdeti Jézus Krisztus a jóhirt, hogy Isten szereti az embereket. A hit és megújulás szorosan összetartoznak: a hit magában foglalja az állandó készenlétet arra, hogy Krisztus követésében feladjunk minden téves felfogást, minden kapcsolatot és biztonságot, elismerjük és megtegyük Isten akaratát, kibéküljünk Istennel és felebarátainkkal, adjuk fel előítéleteinket és javítsuk meg emberi kapcsolatainkat. A bűnbánatnak és megújulásnak a szelleme legyen keresztény életünk hordozója. Ez sokféle módon történhetik, de legfőképpen Isten szavának követése, a Szentírás olvasása és szentbeszédek meghallgatása által. Továbbá azzal, hogy bűneinket megvalljuk, hibáinkat elkerüljük, hordozzuk saját és felebarátaink terheit, harcolunk a szociális igazságosságért úgy, hogy saját személyünket vetjük latba nemcsak az egyházban és társadalomban, hanem az ima csendjében is.
Minden egyes kereszténynek, minden gyülekezetnek és az egész egyháznak szüksége van arra, hogy állandóan megtérjen Istenhez és hitből éljen. Ezért rendel el az egyház bűnbánati időt, és bűnbánati jeleket. A füzet útmutatásaival és a megújult keresztény élet cselekedeteivel akarja emlékezetünkbe idézni ezek értékét, s rámutatni arra, mik az igazi és válódi keresztény élet ismertetőjegyei.

A füzet tartalma:
A keresztény bűnbánat és életforma
A keresztény bűnbánat rendje
A bűnbánat ideje és formái
Bűnbánat a liturgikus cselekmények keretében
Keresztény életforma (A hit; A remény; A szeretet)
Egyéni életünk (Imádkozni; Egyéni életünk kialakítása; Magatartás az anyagi javakkal szemben)
Házasélet és család (Szülők és gyermekek; A család vallási élete)
Együttélés az egyházzal (Vasár- és ünnepnapok; A szentségek felvételének megünneplése; Együttműködés és közös felelősség a gyülekezetben; Az egyház felelőssége az egész világért)
A keresztény hívő a köz- és magánéletben


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1978 | Oldalszám: 16 | Méret: 17x11 cm | Kötés: puha | Kiadó: Prugg Verlag | Nyelv: magyar | Fájl méret: 1 MB |